Pristatymas

Perkamiausius gaminius nuolat turime sandėliuose Lietuvoje ir Belgijoje.

Produkciją pristatome visame pasaulyje. Pristatymo terminai Europoje ir kitose šalyse:

Belgija 3 dienos
Prancūzija 4 dienos
Italija 4 dienos
Norvegija 4 dienos
Švedija 2 dienos
Indija 45 dienos

Norėdami sužinoti tikslius pristatymo terminus ir kainą susisiekite su pardavimo skyriumi. 

UAB Vigidas Pack prekių pirkimo ir grąžinimo taisyklės

Šios prekių pirkimo - pardavimo ir grąžinimo, internetinės parduotuvės naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo (UAB Vigidas Pack, toliau - Pardavėjas) teises bei pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo sąlygas, grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę ir kitas nuostatas, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www,vigidaspack.lt (toliau – Parduotuvė).

Bendrosios nuostatos ir sąvokos

Parduotuvė - internetinė parduotuvė www.vigidaspack.lt kurioje Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo parduodamas prekes.

Pardavėjas - UAB Vigidas Pack, įmonės kodas 301150244, adresas: Daubos 1c, Šiauliai LT-78150 kuriam priklauso internetinė parduotuvė www.vigidaspack.lt

Pirkėjas - fizinis ar juridinis asmuo (įmonė) įsigijęs prekes internetinėje parduotuvėje.

Pirkimo-pardavimo sutartis - tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis nurodanti perkamą objektą, pirkimo kainą ir atsiskaitymo tvarką.

Ši pirkimo pardavimo sutartis įpareigoja Pardavėją parduoti ir pristatyti prekes Pirkėjui (jei Pirkėjas už transporto paslaugas apmoka papildomai), Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir sumokėti už jas nustatytą pinigų sumą ir apmokėti pristatymo išlaidas, jei pageidauja, kad prekės būtų pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu.
 

Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes šioje Parduotuvėje vadovaudamasis Pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių ir Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių įsigijimo dienos vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis ir šių Pirkimo-pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

Atsisakius Pirkimo-pardavimo sutarties po prekių įsigijimo, Pirkėjas privalo grąžinti prekes nenaudotas, prekių išvaizda, pakuotė negali būti pažeista ar kaip nors kitaip sugadinta. Preikių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

Pirkėjo įsipareigojimai

Pirkėjas, pateikęs užsakymą Parduotuvėje, įsipareigoja sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja neperleisti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenų - vardo, slaptažodžio ir kitos informacijos. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo apie tai informuoti Pardavėją. 

Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant atnaujinti Pirkėjo paskyros informacijos duomenis, tam kad užsakymą būtų galimą įvykdyti sklandžiai.

Pirkėjas, naudodamasis Parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo-pardavimo taisyklių bei kitų sąlygų nurodytų Parduotuvėje nepažeisdamas Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo teisės

Pardavėjas turi teisę nustatyti parduodamų prekių minimalų kiekį vienetais, kubiniais metrais, sukomplektuotu prekių kiekiu ant padėklo ir pan, šią informaciją Pirkėjas gali rasti kiekvienos prekės aprašyme.

Jei įtariama kad Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be įspėjimo sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve ir panaikinti Pirkėjo paskyrą.

Pardavėjas turi teisę laikinai sustabdyti arba nutraukti Parduotuvės prekybinę veiklą, apie tai iš anksto neįspėjęs Pirkėjo.

Pardavėjas turi teisę be įspėjimo panaikinti Pirkėjo pateiktą užsakymą Parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes arba 7 (septynias) darbo dienas.

Pardavėjas turi teisę talpinti Parduotuvėje nuorodas į kitus tinklalapius, tačiau neatsako už juose skelbiamą informaciją, vykdomą veiklą, naudojamus slapukus (cookies).

Pardavėjo įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja suteikti galimybę naudotis Parduotuvės paslaugomis vadovaujantis šiomis Pirkimo-pardavimo taisyklėmis (registracija, krepšelio formavimas, užsakymo pateikimas, apmokėjimas, užsakymo įvykdymas).

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu jei Pirkėjas apmoka prekių pristatymo išlaidas.

Pardavėjas, negalėdamas pateikti Pirkėjui jo nupirktos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką arba labai panašią prekę. Jei Pirkėjas atsisako priimti siūlomą naują prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 2 (dvi) darbo dienas.

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę/es ir suformavęs prekių krepšelį, įrašo savo asmeninius duomenis (užpildo pirkėjo registracijos formą), pasirenka apmokėjimo būdą, patvirtina užsakymą ir sutikimą apie asmens duomenų naudojimą paspausdamas mygtuką „Pirkti“.

Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis saugoma Parduotuvės duomenų bazėje, Pirkėjas prisijungęs prie savo paskyros Parduotuvėje gali matyti savo pateiktus užsakymus.

Pirkimo-pardavimo sutartis galioja iki visiško abiejų šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.

Prekių kainos, užsakymo apmokėjimas

Prekių kainos Parduotuvėje nurodytos Eurais be PVM (pridėtinės vertės mokesčio). Prekių pristatymo išlaidos skaičiuojamos atskirai derinant su Pirkėju. Pirkėjas gali atvykti į Pardavėjo sandėlį ir atsiimti prekes savo transportu.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Parduotuvėje nurodytas prekės kainas. 

Pirkėjas už įsigytas prekes gali apmokėti: išankstiniu banko pavedimu pervedant lėšas į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą, grynaisiais pinigais Pardavėjo biure adresu: Daubos g.1c, Šiauliai.

Užsakymas pradedamas vykdyti kai Pardavėjas iš Pirkėjo gauna visą pinigų sumą už Pirkėjo užsakytas prekes.

Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, laikydamasis LR teisės aktų nustatytų reikalavimų. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvėje momento. Jei paskelbus pakeistas Taisykles Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuvės paslaugomis, tai reiškia, kad Pirkėjas besąlygiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Rašyk
Skambink